Mitrovica Guitar Days - MGD

0 +

Artistë të ftuar

0 +

Pjesëmarrës aktiv

0 +

Audiencë

0 +

Vullnetarët

Mitrovica Guitar Days

Mitrovica Guitar Days ka filluar në vitin 2018 si një nismë e vogël në kultivimin e muzikës kitaristike. Në fillim ishte degë e festivalit të mirënjohur ESMA (European Summer Music Academy) i cili zhvillohej në Prishtine, Gjakovë dhe Pejë. Ekipi i KosovaArs kishte qëllimin që kitara si degë e festivalit të vinte në Mitrovicë dhe kështu nisi puna e madhe në këtë drejtim.

Me përjashtim të vitit 2020 për shkaqe të pandemisë e cila kaploi tërë botën, ESMA – dega e kitares është organizuar në Mitrovicë cdo vit.

Për shkaqe teknike, në 2022 festivali ka ndërruar emrin dhe tani quhet Mitrovica Guitar Days.

Ky festival përmban në vete masterklase, punëtori (workshop) dhe koncerte.

Çdo vit, ky festival ka sjellë në vendin tone emra të mëdhenj të muzikës kitaristike të vendit dhe botës. Vlenë të përmenden: Aniello Desiderio, Hubert Kaeppel, Sanel Redžić, Danijel Cerović, Xhevdet Sahatciu, Darko Bageski, Drilon Çoçaj, Florin Fanaj, Erhan Mujka e shumë të tjerë.